www.oppfinnerkontoret.no Om kontoret Lø. 29. feb. 2020
Norsk  English  Japanese  

 

Kontakt oss

 

Kontoret for
Håpløse

Oppfinnelser

 

oppfinnerkontoret.no

oppfinnelse.no

oppfinnelser.org

håpløs.no

reodor.no

luftslott.no

agurknytt.no

aprilspøk.no

supperåd.no
sytemelding.no

chindogu.no

chindogu.org

 

Kontoret for Håpløse Oppfinnelser

 

Kontoret for Håpløse Oppfinnelser (KHO) har som mål å ta vare på de tilsynelatende håpløse idéene som dukker opp i enkelte lyse øyeblikk.

 

KHO behandler og registrerer søknader angående spesielt kreative og håpløse oppfinnelser. Oppfinnelsene blir registrert i det nasjonale Idéregisteret. Behandling og registrering er gratis.

 

Kontorets aktivitet er underlagt Oppfinnernemda. Vedtak gjort av KHO kan innklages til nemda som vil gi en ny vurdering. Beslutninger her er endelig.

 

Hovedkontoret er ved vedtak av 1. april 2009 lokalisert til Mosjøen, med et avdelingskontor på Kongsberg.

 

Kontoret for Håpløse Oppfinnelser er en frittstående enhet som opererer uavhengig av Staten Veiledningskontor for Oppfinnere (som ble nedlagt i 2003).

 

Kontoret forbeholder seg retten til å publisere oppfinnelser som blir sendt til registrering. Det er idémaker som har opphavsrett til innsendte oppfinnelser.

 

Kontoret består av kreative personer med flerfaglig bakgrunn og et profesjonelt forhold til opphavsrett. Hvis vi ser at oppfinnelsen kan ha et større potensiale enn å glede andre med sin håpløshet, kontakter vi idémaker før vi eventuelt publiserer den.

Kontoret for Håpløse Oppfinnelser - Office for Chindogu Inventions - kontor håpløs oppfinnelse ny nye god idé gode idéer gullkorn gullegg genistrek smart lur genial idiotisk ubrukelig luftslott gal galskap ellevill humor morsom fantasi kreativ kreative kreativitet oppfinner oppfinnere gründer gründere etablerer nyskaper nyskapere inventor forsker fintenker patent varemerke lisens register registrering idedugnad brainstorming tankesmie fritenking nytenkning nytenking utvikling nyskapning nyskaping nyetablering forsking forskning innovativ innovasjon uppfinning uppfinningar opfindelse opfindelser erfindung erfindungen weird wacky crazy mad absurd silly useless unuseless invention inventions patents aprilspøk agurknytt agurknyheter agurktid supperåd supperådet sytemelding ungt entreprenørskap flåklypa reodor felgen rude goldberg perpetuum mobile evighetsmaskin nordlending norsk norske norwegian Sjøgata Mosjøen Norge Norway
web: info helgeland